فارسی

فارسی
آرش یثربی وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا

فارغ التحصیل دوره دکترا از دانشکده حقوق دانشگاه سانفرانسیسکو و

فارغ التحصیل دوره لیسانس از دانشکده حسابداری دانشگاه ایالتی کالیفرنیا نورتریج

!در خدمت هموطنان و همزبانان عزیز

برای مشاوره با آرش یثربی در امور مهاجرت به امریکا با ما تماس بگیرید

۴۱۵ ۸۱۹ ۱۸۹۸

۸۱۸ ۶۹۷ ۲۹۷۷